Hướng dẫn đánh giá tác động MT - Dự án TFTKhảo sát hiện trường trồng Keo tại CT LN La Ngà - VINAFORKhảo sát điều kiện cấp Chứng chỉ FSCKiểm tra ô định vị theo dõi năng suất và xói mòn tại CT LN Cầu Ham-VINAPACOĐánh giá khả năng quản lý giống tại CT LN Hàm YênĐánh giá nội bộ tại CT LN Bắc CạnĐánh giá quản lý vườn ươm tại CT LN Bắc Cạn
“Thúc đẩy áp dụng tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững (FSC) và chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) vào các doanh nghiệp trồng rừng kinh tế và chế biến gỗ ở Việt Nam” mã số 03.10/2019-DA2
Dự Án FAO-SFMI về chứng chỉ rừng cần tuyển chuyên gia trong nước, chi tiết xin mời tham khảo tại ToR đính kèm
Quy trình tư vấn SFMI áp dụng đối với các doanh nghiệp, thông tin mang tính tham khảo