TIN TUYỂN DỤNG: Dự án FAO-SFMI tuyển chuyên gia trong nước
Dự Án FAO-SFMI về chứng chỉ rừng cần tuyển chuyên gia trong nước, chi tiết xin mời tham khảo tại ToR đính kèm
Các ứng viên có quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trước 17:30 ngày 7 tháng 11 năm 2017 đến địa chỉ

Sfmi.coc.consulting@gmail.com  hoặc daocongkhanh@gmail.com    

Research Institute for Sustainable forest management and Forest certification
No.114 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
 
Các tin khác