Khảo sát điều kiện cấp Chứng chỉ FSCKiểm tra ô định vị theo dõi năng suất và xói mòn tại CT LN Cầu Ham-VINAPACOĐánh giá quản lý vườn ươm tại CT LN Bắc CạnHướng dẫn xác định hành lang bảo vệ ven suối - Công ty Lâm nghiệp Quy NhơnĐào tạo xây dựng hệ thống QLRBV & CC. Rừng - Công ty Lâm nghiệp Quy NhơnĐào tạo tài liệu hóa tiêu chí & chỉ số tiêu chuẩn FSC - Công ty Lâm nghiệp Quy NhơnTư vấn hỗ trợ tham vấn Chính quyền địa phương & các bên liên quan - trên địa bàn sản xuất của Công ty Lâm nghiệp Quy NhơnĐánh giá chính thức nhận Chứng chỉ FSC - trên hiện trường Công ty Lâm nghiệp Quy NhơnĐánh giá chính thức nhận Chứng chỉ FSC - trong phòng làm việc Công ty Lâm nghiệp Quy NhơnHọp kết thúc đánh giá chính thức nhận Chứng chỉ FSC - Công ty Lâm nghiệp Quy NhơnTập huấn vệ sinh-an toàn lao động và sơ cấp cứu CBCN viên Công ty LN Lục Ngạn
Tất cả các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong các lĩnh vực: Khai thác và thu mua nguyên liệu gỗ; sơ chế gỗ; tinh chế các sãn phẩm gỗ; phân phối các sản phẩm từ gỗ cần phải có chứng chỉ CoC nhằm đạt được mục đích: Đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thị trường bắt buộc tại một số nước. Tạo thị trường mới trong xu thế hội nhập. Nâng cao lợi nhuận, tạo ưu thế cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp ...
Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng có ý nghĩa rất lớn với chúng ta https://youtu.be/nwI9K8QWABw
“Thúc đẩy áp dụng tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững (FSC) và chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) vào các doanh nghiệp trồng rừng kinh tế và chế biến gỗ ở Việt Nam” mã số 03.10/2019-DA2"