Events
The Project Coordinator will be working as day to day manager for the project "Increasing capability of CSOs and SMEs to implement FLEGT requirements"
Theo phóng viên tại Liên hợp quốc, ngày 19/6, trước thềm Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+20)
Trong 02 ngày 17 và 18/9/2008, tại thành phố Đà Nẵng. Công đoàn NN & PTNT Việt Nam và Công đoàn Xây dựng & Gỗ quốc tế (BWI), phối hợp tổ chức Hội thảo ba bên về Quản lý Rừng bền vững và Chứng chỉ rừng.
Ngày 26/7/2006 tại Hà Nội, Trung ương Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam đã khai trương và đưa vào hoạt động Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng-Tổ chức phi Chính phủ, phi lợi nhuận, thành viên của Hội đồng quản trị rừng thế giới (FSC).