Khảo sát điều kiện cấp Chứng chỉ FSCKiểm tra ô định vị theo dõi năng suất và xói mòn tại CT LN Cầu Ham-VINAPACOĐánh giá quản lý vườn ươm tại CT LN Bắc CạnHướng dẫn xác định hành lang bảo vệ ven suối - Công ty Lâm nghiệp Quy NhơnĐào tạo xây dựng hệ thống QLRBV & CC. Rừng - Công ty Lâm nghiệp Quy NhơnĐào tạo tài liệu hóa tiêu chí & chỉ số tiêu chuẩn FSC - Công ty Lâm nghiệp Quy NhơnTư vấn hỗ trợ tham vấn Chính quyền địa phương & các bên liên quan - trên địa bàn sản xuất của Công ty Lâm nghiệp Quy NhơnĐánh giá chính thức nhận Chứng chỉ FSC - trên hiện trường Công ty Lâm nghiệp Quy NhơnĐánh giá chính thức nhận Chứng chỉ FSC - trong phòng làm việc Công ty Lâm nghiệp Quy NhơnHọp kết thúc đánh giá chính thức nhận Chứng chỉ FSC - Công ty Lâm nghiệp Quy NhơnTập huấn vệ sinh-an toàn lao động và sơ cấp cứu CBCN viên Công ty LN Lục NgạnĐánh giá chính cấp chứng chỉ FSC FM/CoC_Công ty LN Lục Ngạn 08/3/2021
"Nhóm hộ trồng rừng phát triển kinh tế khá đông đảo ở Việt Nam, đóng góp của họ vào quản lý rừng bền vững rất đáng kể"..
"Ngành sản xuất kinh doanh gỗ rừng trồng ngày càng xâm nhập sâu, rộng vào hệ thống Thương mại Toàn cầu, xu hướng này vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các Công ty/ Người trồng rừng (gọi chung là chủ rừng) ở Việt Nam..."
Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng có ý nghĩa rất lớn với chúng ta https://youtu.be/nwI9K8QWABw