Khảo sát điều kiện cấp Chứng chỉ FSCKiểm tra ô định vị theo dõi năng suất và xói mòn tại CT LN Cầu Ham-VINAPACOĐánh giá quản lý vườn ươm tại CT LN Bắc CạnHướng dẫn xác định hành lang bảo vệ ven suối - Công ty Lâm nghiệp Quy NhơnĐào tạo xây dựng hệ thống QLRBV & CC. Rừng - Công ty Lâm nghiệp Quy NhơnĐào tạo tài liệu hóa tiêu chí & chỉ số tiêu chuẩn FSC - Công ty Lâm nghiệp Quy NhơnTư vấn hỗ trợ tham vấn Chính quyền địa phương & các bên liên quan - trên địa bàn sản xuất của Công ty Lâm nghiệp Quy NhơnĐánh giá chính thức nhận Chứng chỉ FSC - trên hiện trường Công ty Lâm nghiệp Quy NhơnĐánh giá chính thức nhận Chứng chỉ FSC - trong phòng làm việc Công ty Lâm nghiệp Quy NhơnHọp kết thúc đánh giá chính thức nhận Chứng chỉ FSC - Công ty Lâm nghiệp Quy NhơnTập huấn vệ sinh-an toàn lao động và sơ cấp cứu CBCN viên Công ty LN Lục NgạnĐánh giá chính cấp chứng chỉ FSC FM/CoC_Công ty LN Lục Ngạn 08/3/2021
Sách VIDEO về FCIM phản ánh bằng hình ảnh công tác quản trị rừng và xây dựng mạng lưới FCIM vùng dự án, phục vụ công tác truyền thông cho các bên liên quan trong chương trình REDD+ tai Việt Nam
“NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ QUẢN TRỊ RỪNG TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐỘC LẬP THAY ĐỔI RỪNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH REDD+ TẠI VIỆT NAM”
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH FCIM/Terra-I VÀO CÔNG TÁC GIÁM SÁT THAY ĐỔI RỪNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH REDD+ TẠI CÁC TỈNH