“…Người H’Mông vốn ít khi cởi mở với cộng đồng các thành phần dân tộc khác khi tiếp xúc. Tuy nhiên, hôm nay, Vừ Bá Đồng đã dành hẳn 30 phút để kể cho lớp tập huấn nghe về truyền thuyết giữ rừng của người dân bản Huồi Giảng, xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An..”
"Nhóm hộ trồng rừng phát triển kinh tế khá đông đảo ở Việt Nam, đóng góp của họ vào quản lý rừng bền vững rất đáng kể"..
"Ngành sản xuất kinh doanh gỗ rừng trồng ngày càng xâm nhập sâu, rộng vào hệ thống Thương mại Toàn cầu, xu hướng này vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các Công ty/ Người trồng rừng (gọi chung là chủ rừng) ở Việt Nam..."
"Một trong những hoạt động quan trọng trong quá trình tư vấn, hỗ trợ của SFMI là tổ chức các cuộc hội thảo, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, năng lực, kinh nghiệm về Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng cho các chủ rừng, doanh nghiệp chế biến tại Việt Nam"
Tất cả các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong các lĩnh vực: Khai thác và thu mua nguyên liệu gỗ; sơ chế gỗ; tinh chế các sãn phẩm gỗ; phân phối các sản phẩm từ gỗ cần phải có chứng chỉ CoC nhằm đạt được mục đích: Đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thị trường bắt buộc tại một số nước. Tạo thị trường mới trong xu thế hội nhập. Nâng cao lợi nhuận, tạo ưu thế cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp ...
Quản lý rừng BV và Chứng chỉ rừng có ý nghĩa rất lớn với chúng ta
TƯ VẤN, HỖ TRỢ CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP QUY NHƠN XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ XIN CẤP CHỨNG CHỈ RỪNG FSC FM/CoC