Các dự án
TƯ VẤN, HỖ TRỢ CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP QUY NHƠN XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ XIN CẤP CHỨNG CHỈ RỪNG FSC FM/CoC
rên cơ sở kết quả của giai đoạn tiền đánh giá và Bản cam kết giữa hai công ty và Ban quả lý chương trình cấp tỉnh UN-REDD (PPMU), với sự đồng thuận của FAO, Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn 2 đã quyết định hỗ trợ hai công ty một gói thầu kỹ thuật nhằm hỗ trợ nâng cao nhận thức và năng lực về Quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn của FSC do SFMI là đơn vị Tư vấn kỹ thuật. Gói thầu này sẽ được ký kết và thực hiện từ cuối tháng 10 năm 2015.
Ngày 16/09, tại Hà Nội, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cùng Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) đã ký kết giai đoạn 2 dự án "Chương trình hỗ trợ quản lý rừng bền vững, thương mại và tiếp thị lâm sản chính tại Việt Nam"