Sự kiện
“NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ QUẢN TRỊ RỪNG TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐỘC LẬP THAY ĐỔI RỪNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH REDD+ TẠI VIỆT NAM”
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH FCIM/Terra-I VÀO CÔNG TÁC GIÁM SÁT THAY ĐỔI RỪNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH REDD+ TẠI CÁC TỈNH
Tất cả các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong các lĩnh vực: Khai thác và thu mua nguyên liệu gỗ; sơ chế gỗ; tinh chế các sãn phẩm gỗ; phân phối các sản phẩm từ gỗ cần phải có chứng chỉ CoC nhằm đạt được mục đích: Đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thị trường bắt buộc tại một số nước. Tạo thị trường mới trong xu thế hội nhập. Nâng cao lợi nhuận, tạo ưu thế cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp ...
Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng có ý nghĩa rất lớn với chúng ta https://youtu.be/nwI9K8QWABw
“Thúc đẩy áp dụng tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững (FSC) và chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) vào các doanh nghiệp trồng rừng kinh tế và chế biến gỗ ở Việt Nam” mã số 03.10/2019-DA2"
Ngày 10 tháng 6 năm 2016 tại Cung Trí thức thành phố Hà Nội, Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng (SFMI) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập SFMI (2006 – 2016) và 18 năm thành lập Tổ công tác Quốc gia (NWG) về “Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng” (1998 – 2016).
Dự án “Hỗ trợ doanh các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuẩn bị cho thực hiện VN TLAS thông qua thử nghiệm các chứng chỉ tự nguyện nhóm có tích hợp Chuỗi hành trình và trách nhiệm giải trình” cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn quốc gia
Được sự đồng ý của Hội đồng quản trị rừng quốc tế (FSC) về việc xây dựng, phát triển bộ tiêu chuẩn quốc gia về quản lý rừng bền vững, Việt Nam đã thành lập nhóm Phát triển tiêu chuẩn FSC Quốc gia (SDG).
Ngày 30 tháng 1 năm 2013 tại khách sạn Cầu Giấy Hà Nội, SFMI đã phối hợp với Ban Điều phối Trung ương (CPCU) dự án “Phát triển ngành Lâm nghiệp _ FSDP” - WB3 thuộc Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp đã tổ chức cuộc hội thảo “Thể chế và chính sách phát triển rừng trồng thương mại tư nhân”.
Sáng ngày 29 tháng 1 năm 2013 tại Văn phòng Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng, SFMI đã tổ chức lễ tổng kết năm 2012 và đón mừng xuân Quý Tỵ 2013. Về dự lễ tổng kết có 36 thành viên của Viện và đại diện lãnh đạo của Trung ương hội KHKT lâm nghiệp Việt Nam (VIFA).