Về Chúng tôi
Giới thiệu

I.    Thông tin chung.

 1.   Tên gọi đầy đủ: Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng.

2.   Tên giao dịch tiếng Anh: Reseach Institute for Sustainable Forest Management and Forest Certification ( viết tắt: SFMI)

3.   Tên giao dịch tiếng Việt: Viện Quản lý rừng bền vững (Viện QLRBV).

4.   Loại hình tổ chức: Là tổ chức phi Chính phủ (NGO) trực thuộc Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam (VIFA) - một thành viên của Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam (VUSTA).

5.   Thời gian thành lập: Quyết định thành lập số 46/QĐ-TWH ngày 12/05/2006 trên cơ sở Tổ Công Tác Quốc Gia (NWG) về QLRBV và CCR trực thuộc Bộ NN & PTNT – giai đoạn từ 2000 đến 2005. Giấy chứng nhận đăng ký Khoa học Công nghệ: số A-514 ngày 22/5/2006 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

6.   Loại hình hoạt động: Nghiên cứu và chuyển giao Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Lâm nghiệp, Sinh thái rừng và Môi trường.

7.   Địa chỉ giao dịch: Số 114 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

8.   Điện thoại: +84 4 37556250

9.   Fax: +84 4 37556403

10.  Website: htpp:www.sfmi.org.vn

II.  Tổ chức quản lý và chức năng chuyên môn:

a. Ban lãnh đạo:

-          GS. TSKH. Nguyễn Ngọc Lung, chức vụ Viện trưởng

-          TS. Đào Công Khanh, chức vụ Phó Viện trưởng

-          CN. Bạch Minh Thắng, chức vụ Kế toán trưởng

b. Các phòng, Ban chuyên môn:

-          Văn phòng: Kế toán, Hành chính – Tổ chức

-          Bộ phận công tác quốc gia về Quản lý rừng BV và Chứng chỉ rừng, gồm: i) Phòng Môi trường; ii) Phòng xã hội; iii) Phòng kinh tế

-          Bộ phận Lâm nghiệp nhiệt đới

-          Vùng cơ sở: Phân viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng Nam Bộ (152 Đường 8 -  Phường 11 – Quận Gò Vấp, TP. HCM. ĐT: 028. 9870857).

c. Nguồn nhân lực:

Viện có 43 thành viên là là những nhà Khoa học, Giảng viên và Nghiên cứu viên, nhà Quản lý Lâm nghiệp; đều được đào tạo tốt và có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu trong các Trường Đại học, Viện Nghiên cứu và cơ quan quản lý Nhà nước. Trong đó chính nhiệm 28 người và kiêm nhiệm 15 người, gồm:

TT

Cán bộ có trình độ Đại học trở lên

Số lượng

1

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học

02

2

Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành

03

3

Phó giáo sư, Tiến sĩ

03

4

Tiến sĩ

12

5

Thạc sĩ

8

6

Kỹ sư, Cử nhân

15

 

Tổng số

43

SFMI có 20% thành viên được đào tạo và được cấp Chứng chỉ “Người đánh giá rừng - Forest Auditor” của Trường quốc tế SSC Forestry Sweeden Svensk Scogs Certifiering AB tại Thụy Điển.

SFMI có mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức quốc tế như WB, WWF, IUCN, GEF, FSC, GIZ, SNV, FAO, IUFRO, NEPCon, RECOFTC, KfW, PANATURE… Đặc biệt là với Hội đồng quản trị rừng thế giới (FSC), 8 cán bộ của Viện là thành viên chính thức của FSC từ năm 1998. Viện có các hoạt động phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu và quản lý của Việt Nam như: Học viện KH lâm nghiệp (VAFS), Đại học Lâm nghiệp (VFU), Tổng cục Lâm nghiệp (VNFOREST), Đại học Tây Nguyên (HU), Viện Điều tra Quy hoạch rừng (FIPI), Đại học Nông nghiệp Hà Nội (HAU), Trung tâm phát triển Nông thôn bền vững (SDR)....

 d. Kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn:

-          Với đội ngũ cán bộ có nhiều kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực Lâm – Nông nghiệp, SFMI đã thực hiện các dự án hỗ trợ để phát triển và thúc đẩy các lĩnh vực quản lý rừng bền vững, giảm phát thải, cũng như các dự án xây dựng năng lực bằng nguồn tài trợ bởi một số tổ chức Quốc tế như KfW, EFI, FAO, GIZ, EU, WB, USAID, UNDP ở Việt Nam. Từ khi thành lập, SFMI đã thực hiện các hoạt động Tư vấn kỹ thuật thúc đẩy tiến trình Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng ở Việt Nam với các nội dung tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và năng lực về Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng, các kiến thức về Quản lý và Kỹ thuật cho các chủ rừng là Công ty Lâm nghiệp Nhà nước, Nhóm hộ nông dân và Hội chủ rừng Việt Nam;

-          Từ 2013, SFMI cũng là một trong các Tổ chức quan trọng góp phần thúc đẩy tiến trình Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) trong kế hoạch hành động của EU “Tăng cường Luật lâm nghiệp, Quản trị rừng và Lâm sản” - FLEGT. Bên cạnh đó, các Chuyên gia thuộc SFMI cũng đã tư vấn, hỗ trợ các Chính sách phát triển sản xuất Lâm nghiệp: Chính sách cho các hộ gia đình (WB tài trợ 2012); chính sách phát triển rừng cộng đồng cho mục tiêu giảm nghèo của Việt Nam (FAO tài trợ 2013); xây dựng khung Chính sách đồng quản lý rừng (GIZ tài trợ 2014); đóng góp vào sửa đổi Luật bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam; Luật lâm nghiệp Việt Nam 2017; đóng góp xây dựng các chính sách QLRBV và phát triển ngành Lâm nghiệp Việt Nam tài trợ từ các dự án thuộc USAID, SNV, JICA, VFD, KfW... Các cán bộ của Viện đã tham gia các Tổ công tác Quốc gia (NWG) về Quản lý rừng bền vững, xây dựng các bộ tiêu chuẩn QLRBV Việt Nam (Phụ lục TT 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Bộ NN & PTNT), bộ tiêu chuẩn Quốc gia NFSS V2.0 (dựa trên phiên bản FSC - STD V 5.0) và bộ tiêu chuẩn Quốc gia PEFC. Năm 2019 – 2020 SFMI thực hiện đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước “Thúc đẩy áp dụng tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững FSC FM và chuỗi  hành trình sản phẩm FSC CoC”.

-          Do có đầy đủ đội ngũ Cán bộ, Chuyên gia, Cộng tác viên giàu kinh nghiệm thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn cùng với sự hợp tác chặt chẽ với các Tổ chức trong và ngoài nước; vì vậy SFMI có thể tổ chức thực hiện các dự án, hợp đồng dịch vụ Tư vấn KHKT trên nhiều vùng, miền và có thể ngay trong cùng một thời gian.

 e. Lĩnh vực chuyên môn được ưu tiên phát triển:

i.    Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp.

ii.    Lâm sinh nhiệt đới: Trồng rừng, giống cây rừng, khảo sát thiết kế trồng và khai thác rừng, tăng trưởng và lượng rừng, điều chế rừng, điều tra quy hoạch rừng, phục hồi rừng tự nhiên, canh tác trên đất dốc .v.v.

iii.   Quy hoạch sử dụng đất.

iv.   Hỗ trợ, tư vấn cho các chủ rừng về Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng tại VN;

v.   Bảo vệ rừng, đa dạng sinh học và môi trường;

vi.   Quản lý rừng dựa vào cộng đồng;

vii.  Thị trường Lâm sản, Chế biến và Thương mại;

viii. Xây dựng năng lực, cung cấp đào tạo chuyên nghiệp trong các lĩnh vực nêu trên;

ix.   Hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ với các dự án ODA;

x.   Cung cấp các dịch vụ Khoa học và Công nghệ Nông - Lâm nghiệp.

xi.   Xây dựng các chính sách, chiến lược phát triển Lâm - Nông nghiệp … với vai trò tư vấn độc lập.

xii.  Quản lý các dự án ODA và dự án phát triển Nông - Lâm nghiệp.

III.    Một số công trình, dự án, hợp đồng chuyển giao Kỹ thuật Công nghệ quan  trọng:

Các chủ rừng đã được SFMI tư vấn nâng cao năng lực & nhận thức, chuẩn bị điều kiện xin cấp và duy trì thành công chứng chỉ FM/CoC từ 2006 - 2020

Các dự án ODA do SFMI thực hiện

Một số hợp đồng quan trọng với các dự án ODA thực hiện bởi SFMI