Sự kiện
Tổng kết năm 2012 và đón mừng xuân Quý Tỵ 2013
Sáng ngày 29 tháng 1 năm 2013 tại Văn phòng Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng, SFMI đã tổ chức lễ tổng kết năm 2012 và đón mừng xuân Quý Tỵ 2013. Về dự lễ tổng kết có 36 thành viên của Viện và đại diện lãnh đạo của Trung ương hội KHKT lâm nghiệp Việt Nam (VIFA).
Sau lời khai mạc của Viện trưởng – GS. TSKH Nguyễn Ngọc Lung, các thành viên đã nghe báo cáo tổng kết các hoạt động của Viện thực hiện trong năm 2012 và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm sẽ thực hiện trong năm 2013 và trong những năm tiếp theo. Báo cáo  nhấn mạnh: Trong năm 2012, SFMI đã thực hiện tốt một số các hoạt động dịch vụ tư vấn, tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực, xây dựng Kế hoạch Quản lý rừng bền vững và cấp Chứng chỉ rừng FSC cho các Công ty trực thuộc Tổng Công ty giấy Việt Nam (VINAPACO) và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn; tư vấn kỹ thuật cho các dự án ODA trong lĩnh vực lâm nghiệp KfW7, KfW6 và WB3 về “Xây dựng mô hình cấu trúc rừng mong muốn cho quản lý rừng Cộng đồng” và “Phát triển thể chế chính sách cho trồng rừng thương mại tại Việt Nam”. Các đối tác của SFMI đánh giá cao các kết quả đạt được đã được.

Văn phòng Viện QLRBV & CCR