Sự kiện
Hội thảo “Thể chế và chính sách phát triển rừng trồng thương mại tư nhân”
Ngày 30 tháng 1 năm 2013 tại khách sạn Cầu Giấy Hà Nội, SFMI đã phối hợp với Ban Điều phối Trung ương (CPCU) dự án “Phát triển ngành Lâm nghiệp _ FSDP” - WB3 thuộc Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp đã tổ chức cuộc hội thảo “Thể chế và chính sách phát triển rừng trồng thương mại tư nhân”.
Cuộc hội thảo được tổ chức nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa SFMI và Ban QL dự án WB3 do nhóm tư vấn từ SFMI (GS. TSKH Đỗ Đình Sâm làm trưởng nhóm) thực hiện vào cuối 2012. Tại hội thảo, các thành viên đã được nghe và thảo luận các báo cáo chuyên đề kết quả nghiên cứu về thể chế chính sách phát triển đối với rừng trồng quy mô hộ gia đình đã và đang thực hiện tại vùng dự án 4 tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Từ đó làm cơ sở đề xuất các chính sách phù hợp nhằm phát triển rừng trồng thương mại tại Việt Nam tạo ra các vùng gỗ nguyên liệu rộng lớn cung cấp cho chế biến trong nước và xuất khẩu.

Văn phòng Viện QLRBV & CCR