Sự kiện
Dự án FLEGT của viện SFMI và FAO cần tuyển chuyên gia tư vấn quốc gia
Dự án “Hỗ trợ doanh các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuẩn bị cho thực hiện VN TLAS thông qua thử nghiệm các chứng chỉ tự nguyện nhóm có tích hợp Chuỗi hành trình và trách nhiệm giải trình” cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn quốc gia
Chi tiết công việc vui lòng tham khảo ToR tại đây

Thời hạn nhận hồ sơ 17:30 ngày 16 tháng 5 năm 2016

Chúng tôi sẽ liên hệ với ứng viên đạt yêu cầu.