Dữ liệu
Tư vấn nâng cao năng lực & nhận thức, chuẩn bị điều kiện xin cấp và duy trì Chứng chỉ FM/CoC từ 2006 – 2020

Các chủ rừng đã được SFMI tư vấn nâng cao năng lực & nhận thức,

chuẩn bị điều kiện xin cấp và duy trì thành công chứng chỉ FM/CoC từ 2006 – 2020

i

10 Công ty thuộc Tổng Công ty giấy Việt Nam (VINAPACO). 2009 – 2019;

ii

05 công ty lâm nghiệp của tỉnh Tuyên Quang: Tuyên Bình, Nguyễn Văn Trỗi, Yên Sơn, Chiêm Hóa, Sơn Dương. 2016 – 2019;

iii

Công ty Nguyên liệu giấy miền Nam, tỉnh Kon Tum. 2015 – 2018;

iv

Công ty lâm nghiệp Bình Thuận. 2015 – 2018;

v

Các nhóm hộ chủ rừng tại Hà Giang. 2015 – 2018;

vi

Chứng chỉ rừng Luồng cho nhóm hộ nông dân tại Thanh Hóa. 2017 – 2018;

vii

Các nhóm hộ chủ rừng tỉnh Quảng Ngãi. 2018 – 2019;

viii

Tư vấn hỗ trợ Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thực hiện QLRBV và Chứng chỉ rừng FSC FM/CoC. 2019 – 2020;

ix

Tư vấn hỗ trợ cho HTX Nông nghiệp Hiệp Thuận, tỉnh Quảng Nam nhận chứng chỉ FSC CoC FM. 2019 – 2020;

x

Tư vấn hỗ trợ cho Công ty công nghệ sinh học Bình Khánh, tỉnh Khánh Hòa nhận chứng chỉ FSC CoC CW. 2019 – 2020;

xi

Tư vấn hỗ trợ cho Tiến Phong, tỉnh Quảng Trị nhận chứng chỉ FSC CoC FM. 2019 – 2020;

xii

Tư vấn hỗ trợ Công ty TNHH HTV Lâm nghiệp Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang thực hiện QLRBV và Chứng chỉ rừng FSC FM/CoC. 2019 – 2020.

Văn phòng SFMI