Dự án EU CSO-LA411
CHUYỆN VỀ MỘT NGƯỜI H’MÔNG YÊU RỪNG
“…Người H’Mông vốn ít khi cởi mở với cộng đồng các thành phần dân tộc khác khi tiếp xúc. Tuy nhiên, hôm nay, Vừ Bá Đồng đã dành hẳn 30 phút để kể cho lớp tập huấn nghe về truyền thuyết giữ rừng của người dân bản Huồi Giảng, xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An..”